Kontakt

Zapraszamy do kontaktu w sprawach dotyczących zapisów na kursy oraz wszelkich pytań.

English Class

tel: 510 586 459
e-mail : biuro@englishclass.edu.pl

Reklamacja szkoleń – klauzula informacyjna :

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) administratorem Państwa danych jest English Class z siedzibą w ul. Zamkowa 37/9 11-600 Węgorzewo.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach administracyjnych związanych z zapisami na kursy oraz ewidencją szkoleń.

Zapraszamy do wypełnienia ankiety oraz odesłanie na nasz adres mailowy