Szkolenia

Portfolio szkoleniowe naszej firmy obejmuje szeroki zakres edukacyjny w którym kładziemy nacisk na najnowsze technologie edukacyjne takie jak :

-tablice multimedialne

-monitory edukacyjne

-oprogramowania edukacyjne do zajęć w szerokim zakresie : zastosowanie oraz wdrożenie w system edukacyjny

-zajęcia z zakresu wtrącania treści z języka angielskiego

-metodyka / dydaktyka prowadzenia zajęć z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi

Przed zapisem na dany kurs prosimy o kontakt w celu przeprowadzenia ankiety kwalifikacyjnej oraz uzgodnienia indywidualnych warunków szkolenia.

Podczas szkoleń zapewniamy materiały edukacyjne oraz niezbędne technologie do przeprowadzenia zajęć.

Zachęcamy do przeczytania Regulaminu Szkoleń organizowanych przez firmę English Class

Proponowane szkolenia :

  1. “TWORZENIE ĆWICZEŃ MULTIMEDIALNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ORAZ WIEDZY OGÓLNEJ W PRZEDSZKOLU – WYKORZYSTANIE CYFROWYCH SYSTEMÓW KREACYJNYCH ORAZ MULTIMEDIALNYCH Z ZASTOSOWANIEM METODYKI NAUCZANIA. “

Cele kursu : nabycie kompetencji w użyciu dostępnych systemów cyfrowych do tworzenia ćwiczeń multimedialnych w przedszkolu z podstawy programowej oraz zajęć dodatkowych.

Kompetencje/ umiejętności : kompetencje w używaniu dostępnych systemów cyfrowych do tworzenia własnych ćwiczeń multimedialnych w nauczaniu przedszkolnym – umiejętność implementowania treści edukacyjnych do systemów oraz wdrażanie ich w proces edukacyjny

Liczba godzin : 70

Lokalizacja : stacjonarnie lub w siedzibie klienta

Cena : 7000 zł za osobę

2. Język angielski w nauczaniu przedszkolnym – „Wtrącanie treści z języka angielskiego w przedszkolu”     

Cele kursu : zdobycie kompetencji dotyczących wtrącania treści z języka angielskiego w placówkach przedszkolnych.

Kompetencje/ umiejętności : wiedza na temat treści z języka angielskiego przedstawianych w podstawie programowej oraz zajęciach dodatkowych w zajęciach przedszkolnych. Umiejętność zaprezentowania tych treści w oparciu o dedykowane ćwiczenia.

Warunki uczestnictwa w kursie : poziom B2

Liczba godzin : 240

Lokalizacja : stacjonarnie lub w siedzibie klienta

Cena : 6 000 zł za osobę

3. Metodyka nauczania języka angielskiego w przedszkolu.    

Cele kursu : zdobycie kompetencji w zakresie metodyki nauczania języka angielskiego w przedszkolu

Kompetencje/ umiejętności : zdobycie wiedzy na temat metodyki nauczania języka angielskiego w przedszkolu oraz stosowania ćwiczeń do nauki języka angielskiego w przedszkolu.

Warunki uczestnictwa w kursie : poziom B2

Liczba godzin : 200

Lokalizacja : stacjonarnie lub w siedzibie klienta

Cena : 4000 zł za osobę

Przed przystąpieniem do poszczególnych kursów należy wypełnić test poziomujący oraz formularz zgłoszeniowy, który określi poziom oraz wymagania uczestnika oraz przesłać go na naszego maila.

Poniżej znajdują się programy poszczególnych kursów :